Termin realizacji: luty – maj 2024 r.

Realizatorzy projektu:

 • Pracownicy socjalni GCPR ZPS 4:
 • Lenkiewicz Katarzyna
 • Odrobna Małgorzata
 • Grams Hanna
 • Trafny Anna

We współpracy:

Fundacja „Pozytywka”

Terapeuta/psycholog/funkcjonariusz policji

Do kogo jest skierowany projekt:

Rodzice dzieci w wieku 5-15 lat. (około 10 – 15 osób)

Założenia projektu:

Cel główny:

Podniesienie świadomości oraz wiedzy rodziców – jakie negatywne skutki niesie za sobą nadużywanie wysokich technologii przez dzieci.

Cele szczegółowe:

 • Nabycie umiejętności rozpoznawania pierwszych symptomów świadczących
  o uzależnieniu od TV/SMARTFON.
 • Nabycie umiejętności wyznaczania i przestrzegania czasu jaki dziecko może spędzić przed ekranem.
 • Nabycie umiejętności zakładania ‘kontroli rodzicielskiej” w telefonie; stałe kontrolowanie treści jakie odtwarza dziecko.
 • Poznanie innych form spędzania czasu z dzieckiem.
 • Wzmocnienie więzi rodzinnych poprzez wspólne zainteresowania/spędzanie czasu wolnego bez korzystania z wysokich technologii.
 • Nabycie umiejętności słuchania dziecka i bycia jego partnerem w zabawie bądź czynnościach domowych (niepatrzenie na dziecko zza własnego telefonu).
 • Wspólne wyznaczenie zasad korzystania przez dziecko z tv bądź smartfonu – konsekwentność.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

powrót