Termin realizacji: sierpień -listopad  2023r.

Realizatorzy: Zespół Pracy Socjalnej nr 3 GCPR

Do kogo jest skierowany projekt: seniorzy zamieszkujący na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Cel główny: Przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu seniorów

Cele szczegółowe:

  • Wzrost aktywności seniorów w sieci
  • Nabycie i podniesienie umiejętności korzystania ze sprzętu komputerowego
  • Podniesienie wiedzy w obszarze cyberprzestępczości
  • Nauka rozwijania pasji i zainteresowań

Działania:

  • Nauka obsługi komputera,
  • Nauka korzystania z Internetu
  • Spotkania prewencyjno – edukacyjne z uczestnikami na temat zagrożeń w sieci

 

powrót