Termin realizacji: czerwiec – październik   2023r.

Realizatorzy: Zespół Pracy Socjalnej nr 3 GCPR we współpracy z higienistką dentystyczną

Do kogo jest skierowany projekt: Rodziny z dziećmi z rejonu ZPS3

Cel główny:

Profilaktyka prozdrowotna  – nauka prawidłowego dbania o higienę jamy ustnej

Cele szczegółowe:

  • Nauka zasad higieny jamy ustnej
  • Kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych i żywieniowych
  • Profilaktyka chorób jamy ustnej i zębów
  • Nauka prawidłowego szczotkowania zębów i higieny jamy ustnej

Działania:

  • Spotkania edukacyjne połączone z zajęciami praktycznymi.\

 

powrót