III edycja projektu skierowana jest głównie do rodzin z dziećmi objętych wsparciem asystenta rodziny Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie.

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych, wzmocnienie więzi emocjonalnych dziecka z rodzicami oraz rodzeństwem, nabycie umiejętności społecznych w grupie rówieśniczej przez najmłodszych, podwyższenie wiedzy z zakresu prawidłowego wydatkowania świadczenia wychowawczego 500+. W ramach projektu zaplanowano realizację poniższych zajęć:

 1. Szkoła dla rodziców
 • zajęcia odbędą się w miesiącach – marzec, kwiecień, maj 2020r.,
  przewidziano 10 spotkań, każde po 3h.

prowadzący : Katarzyna Misian, Katarzyna Szymoniak – Młot

W ramach III edycji projektu pt. Akademia Mądrego Rodzica realizowanego przez pracowników Sekcji ds. asysty rodzinnej Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie 2 października 2020 r. rozpoczęły się warsztaty „Szkoły dla rodziców.” Zajęcia adresowane są do tych dorosłych, którzy chcą poprawić swoje relacje i komunikacje z dzieckiem oraz zwiększyć efektywność swoich działań wychowawczych. Aktualnie w warsztatach „szkoła dla rodziców” swoje kompetencje wychowawcze w kameralnej i przyjaznej atmosferze podnosi 12 uczestników.

 1. Prawidłowe gospodarowanie budżetem domowym, zwiększenie świadomości rodziców w zakresie wydatkowania świadczenia wychowawczego.
 • zajęcia odbędą się we wrześniu 2020r.,
  przewidziano 2 spotkania po 2h warsztatów.

Prowadzący: Katarzyna Szymoniak-Młot.

 1. Warsztaty dla rodziców z zakresu edukacji seksualnej dziecka.
 • zajęcia odbędą się w miesiącach- wrzesień i październik 2020r.,
  przewidziano 6 spotkań, każde po 2h

Prowadzący: Aleksandra Janczewska, Barbara Bełza.

 1. Piknik rodzinny.
 • przewidziany termin: czerwiec 2020r.

Prowadzący: Katarzyna Misian, Katarzyna Szymoniak-Młot, Barbara Bełza, Aleksandra Janczewska.

powrót