Fundacja Nasza Przystań
(dawna brązowa kawiarenka przy Białym Kościołku)
http://nasza-przystan.pl/
osoba do kontaktu Ewelina Mamys – tel. 505 122 347,
e-mail: fundacja.naszaprzystan@gmail.com
Bezpłatne zajęcia dla dzieci w wieku od 7 do 14 lat:

 • pomoc w nauce języka angielskiego,
 • zajęcia plastyczne,
 • zajęcia terapeutyczno-kompensacyjne oraz wsparcie psychologiczne dla rodzin.

 

Zespół Świetlic Stowarzyszenia Br. Krystyna
Biuro mieści się przy ul. Słonecznej 63 w Gorzowie Wielkopolskim
tel./fax: 95 720 14 75
e-mail: biuro@bratkrystyn.pl
http://bratkrystyn.pl/

 1. Świetlica „Jedyna” przy ul. Obotryckiej 10
 2. Świetlica Młodzieżowych Wolontariuszy przy ul. Słonecznej 63
 3. Świetlica „Słoneczna” przy ul. Słonecznej 63
 4. Świetlica „Koszałek Opałek” przy ul. Chodkiewicza 20
 5. Świetlica „Gong” przy ul. Sportowej 7
 6. Świetlica Sportowa Dziewcząt przy ul. Czereśniowej 1
 7. Świetlica „Stokrotka” przy ul. Armii Ludowej 23A
 8. Świetlica „Betlejem” przy ul. Bp. Wilhelma Pluty 7
 9. Świetlica „Szczęśliwa Dwunastka” przy ul. Grobla 64a
 10. Świetlica Sportowa Chłopców „Maksymilian” przy ul. Czereśniowej 1
 11. Świetlica „Dobra” przy ul. Dobrej 16
 12. Świetlica „Szansa” przy ul. Szczecińskiej 25
 13. Świetlica „Metalowiec” przy ul. Szczecińskiej 25
  Czynne są one przez cały rok szkolny, w godzinach od 14.30 do 18.30

 

Klub Czytających Rodzin w Gorzowie Wlkp. – kieruje Anna Giniewska
https://womgorz.edu.pl
Uczestnictwo w Klubie Czytających Rodzin jest bezpłatne.
Obowiązują zapisy  e-mail: rodzinaczyta.gorzow@gmail.com

 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
www.zgm.gorzow.pl

Urząd Miasta
www.gorzow.pl

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
www.oik.pl

Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną
www.centrum-opieki.gorz.pl

Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „KRĄG
www.krag.org.pl

Powiatowy Urząd Pracy
www.gorzow.pup.info.pl

 

Organizacje pozarządowe:

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
www.caritas.zgora.pl

Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna
www.bratkrystyn.pl

Fundacja Ad Rem
www.fundacjaadrem.pl

Gorzowski Klub Piłki Wodnej 59
http://gkpw-59.pl

Parafia św. Józefa w Gorzowie Wlkp.
www.jozefgorzow.pl

Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Gorzowie Wlkp.
www.kolbe.zgora-gorzow.opoka.org.pl

PUKS Maksymilian Gorzów Wlkp.
www.puks-maksymilian.of.pl

Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego
http://lubuska.zhp.pl

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim
www.owesgw.spolecznelubuskie.pl

 

ikonka_pdf REJESTR PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO Z TERENU MIASTA GORZOWA WLKP.

 

ikonka_pdf REJESTR STOWARZYSZEŃ Z TERENU MIASTA GORZOWA WLKP.

 

ikonka_pdf INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU STOWARZYSZEŃ/FUNDACJI Z TERENU MIASTA GORZOWA WLKP.

powrót