Dodatek osłonowy przysługuje  za okres 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. Wypłata dodatków będzie realizowana jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024 r.

Wniosek  o wypłatę dodatku osłonowego należy złożyć w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.  Dokumenty złożone po tej dacie nie będą rozpatrzone.

 

 

powrót