Refundacja podatku VAT jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę mającym zniwelować rosnące ceny paliw gazowych.

Zasady i tryb refundacji kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. oraz od 1 stycznia 2024 do 30 czerwca 2024 r. do odbiorcy paliw gazowych reguluje ustawa z dnia 15 grudnia  2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

 

powrót