Sekcja ds. usług
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Walczaka 42
blok nr 2
pokój nr 230, 229, 209
66-400 Gorzów Wielkopolski

telefony:
95 715 13 74 – Usługi opiekuńcze – p.230
519 319 506 – Wiesława Jackiewicz
519 319 516  – Agata Miłostan
785 054 742 – Anna Galimska

95 715 13 75 – Domy Pomocy Społecznej, Domy Dziennego Pobytu,
Środowiskowe domy samopomocy, Mieszkania Chronione – p.229
519 319 557 – Aneta Lankamer
519 319 519 – Izabela Kalinowska
519 319 508 – Agnieszka Zacharzewska

95 715 13 75 – Alimentacja wewnętrzna i zlecona na DPS i DDzP – p. 229
785 166 465 – Wiktoria Olszak

 

Koordynator: Katarzyna Obszańska
tel. 95 715 13 73
tel. kom. 609 992 546
e-mail: katarzyna.obszanska@gcprgorzow.pl

powrót