Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie
Sekcja ds. przeciwdziałania przemocy
ul. Jagiełły 7
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 715 13 33; 95 715 13 36

Komenda Miejska Policji
Wyszyńskiego 122
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. alarmowe 997; 112; 47 791 25 11

Komisariat Policji I
ul. Zygalskiego 2
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 47 79 12 100

Komisariat Policji II
ul. Kwiatowa 10
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 47 791 23 11

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla osób doznających przemocy domowej
ul. Okrzei 39
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 957 214 160

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Okrzei 39
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 957 214 215

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Teatralna 26
66-400 Gorzów Wlkp.
tel 957 355 806

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
tel. 800 120 002

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Fundacja „Dajemy dzieciom siłę”
tel. 116 111

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gorzowie Wielkopolskim
tel. 601 420 741

powrót