Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie
Sekcja ds. przemocy w rodzinie
ul. Jagiełły 7
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 715 13 28; 95 715 13 36

Komenda Miejska Policji
Wyszyńskiego 122
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. alarmowe 997; 112

Komisariat Policji I
ul. Zygalskiego 2
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 957 382 300

Komisariat Policji II
ul. Kwiatowa 10
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 957 212 100

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
ul. Okrzei 39
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 957 214 160

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Okrzei 39
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 957 214 215

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Teatralna 26
66-400 Gorzów Wlkp.
tel 957 355 806

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
tel. 22 668 7000

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Fundacja „Dzieci Niczyje”
tel. 116 111

 

powrót