Beneficjenci:
rodziny z dziećmi korzystające z pomocy społecznej.

Cel główny:

  • poprawa funkcjonowania rodzin czyli pobudzenie w uczestnikach projektu motywacji i chęci do działania w osiągnięciu tego co chcą w swoim życiu.

Cele szczegółowe:

  • wzrost kompetencji wychowawczych i opiekuńczych,
  • wzmocnienie więzi rodzinnych,
  • zdobycie wiedzy potrzebnej do wsparcia dziecka w jego problemach np. nauka,
  • nabycie umiejętności rozpoznawania potrzeb dziecka w zależności od jego wieku i stanu emocjonalnego,
  • nabycie umiejętności zagospodarowania czasu wolnego,
  • nauczenie się pełnienia ról społecznych,
  • wzrost umiejętności komunikowania się,
  • profilaktyka uzależnień.

powrót