Informacje

Wsparcie dla rodzin w formie konsultacji psychologicznych odbywa się zadaniowo. Rodzinom dotkniętym problemem przemocy domowej wsparcia udziela specjalista z dużym doświadczeniem w pracy z ofiarami przemocy. Rodzinom z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz rodzinom, w których występują zaburzenia psychiczne wsparcie realizowane jest przez psychologa Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie.

Formy pracy na rzecz ofiar przemocy:

 • interwencja,
 • konsultacja,
 • indywidualna pomoc psychologiczna z elementami psychoterapii.

Wśród tematów spotkań i konsultacji można wyróżnić podstawowe obszary merytoryczne pracy na rzecz ofiar przemocy. Są to:

 • zatrzymanie przemocy,
 • budowanie motywacji do zmiany,
 • przezwyciężenie lęku przed zmianą,
 • budowanie poczucia własnej wartości, odpowiedzialności i niezależności,
 • wzmacnianie zdolności do samoregulacji emocjonalnej,
 • podnoszenie kompetencji wychowawczych i umiejętności interpersonalnych.

Praca psychologa z Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie z rodzinami dotyczy m.in. następujących problemów:

 • konsultacje w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz problemów rodzinnych,
 • praca z osobami zaburzonymi psychicznie, dotkniętych depresją,
 • wsparcie dla osób bezrobotnych,
 • problemy wynikające z orientacji seksualnej,
 • konsultacje małżeńskie, mediacje rodzinne,
 • współuzależnienia,
 • reintegracja rodzin,
 • niepełnosprawność,
 • praca z osobą w stanie pourazowym,
 • próby samobójcze,
 • przewlekłe problemy zdrowotne,
 • żałoba,
 • działania interwencyjne – zabezpieczenie pieczy nad małoletnimi.

 

Kontakt

ul. Jagiełły 7
66-400 Gorzów Wielkopolski
pok. 25c
tel. 519 319 523

Godziny pracy:
7:30 – 15:30 – poniedziałek, środa, czwartek
7:30 – 16:30 – wtorek
7:30 – 14:30 – piątek

W celu skorzystania z poradnictwa psychologicznego w Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie wymagane jest uzyskanie skierowania do psychologa od pracownika socjalnego oraz wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu spotkania.