Poradnictwo realizowane jest poprzez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii w siedzibie GCPR przy ul. Jagiełły 7.

Poradnictwo świadczone jest godzinach pracy GCPR:
7:30 – 15:30 – poniedziałek, środa, czwartek
7:30 – 16:30 – wtorek
7:30 – 14:30 – piątek

Rodzinom dotkniętym problemem przemocy domowej wsparcia udziela specjalista z dużym doświadczeniem w pracy z ofiarami przemocy.

W celu skorzystania z poradnictwa psychologicznego w Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie wymagane jest uzyskanie skierowania do psychologa od pracownika socjalnego oraz wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu spotkania.