Przewodniczący Powiatowego Zespołu
ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Agnieszka Turek

Telefon kontaktowy:
95 715  13 71

 

Siedziba Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Towarowa 6a
66-400 Gorzów Wielkopolski

Tel. 95 715 13 64

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Oddział w Sulęcinie

Przyjmuje w okresie od stycznia do marca 2024 r.
w dniach 9 I, 23 I, 6 II, 20 II, 5 III,19 III
w godz. 12:00 – 15:00

od kwietnia do czerwca 2024 r.
w dniach 9 IV, 23 IV, 7 V, 21 V, 4 VI, 18 VI
w godz. 12:00 – 15:00

od lipca do września 2024 r.
w dniach 16 VII, 20 VIII, 3 IX, 17 IX
w godz. 12:00 – 15:00

W budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego
(pokój nr 2) przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie,
ul. Witosa 49

 

Zakres świadczonych usług:

  • wydawanie i przyjmowanie wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
  • wydawanie i przyjmowanie wniosków o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej,
  • wydawanie i przyjmowanie wniosków o wydanie karty parkingowej,
  • udzielanie informacji i wyjaśnień dotyczących działalności Powiatowego Zespołu.