Cel główny:
Celem projektu jest profilaktyka przestępstw wobec osób starszych.

Opis działania:
Seniorzy łatwo mogą stać się ofiarami oszustów     i     naciągaczy. Osoby     starsze, które   czując     się   samotne,     schorowane, a także poprzez swoją ufność, często niepełnosprawność narażane są w większym stopniu na działania ze strony przestępców. Często padają ofiarami oszustw, wyłudzeń, kradzieży. Oszuści grają na uczuciach osób starszych i potrafią nimi manipulować.
Aby   zapobiec   tego typu zdarzeniom wśród starszych mieszkańców Gorzowa Wlkp. pracownicy socjalni zaplanowali zorganizowanie we współpracy z Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji spotkanie, podczas którego seniorzy będą mogli m.in. przekonać się, jak nie stać się ofiarą przestępstw tzw. oszustw na wnuczka/pracownika gazowni itp., dowiedzieć się jak zapobiegać niebezpieczeństwom zagrażającym w domu, czy w czasie spaceru. Pracownicy socjalni oraz policjanci przypomną o kilku podstawowych zasadach postępowania, które mogą ustrzec przed działaniem oszustów.

Termin realizacji:
wrzesień 2018 r.

powrót