1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wg załącznika nr 1 określonego w Uchwale Nr XXXVII/668/2021 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie kreślenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2 czerwca 2021 r. poz. 1215).
  2. Deklaracja o wysokości dochodów wg załącznika nr 2 określonego w Uchwale Nr XXXVII/668/2021 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie kreślenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2 czerwca 2021 r. poz. 1215).
  3. Umowa najmu lokalu mieszkalnego (do wglądu).
  4. Dokumenty potwierdzające wysokość ponoszonych w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku wydatków związanych z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.
  5. Właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni , oraz o wyposażeniu technicznym domu.
  6. Można w momencie składania wniosku przedłożyć dokumenty potwierdzające wykazany dochód, w celu ich weryfikacji.
  7. Dowód tożsamości.

 

powrót