Cel główny:
Integracja osób w wieku 55+ z dzielnicy miasta Zakanala

Cele szczegółowe:

 • wypracowanie nawyku wyjścia z domu/mieszkania
 • możliwość spotkania „ciekawych” ludzi
 • aktywizacja i motywowanie do podejmowania działań

Beneficjenci :
na podstawie diagnozy środowiska wytypowane zostaną osoby, które współpracują z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu swojej sytuacji życiowej. Zakwalifikowane zostaną osoby , które nie wykazują chęci poznawania ludzi (samotnicy).

Termin i miejsce realizacji:
październik 2018 rok w siedzibie Fundacji pozytywka ul. Kobylogórska 103

Realizatorzy programu –pracownicy socjalni GCPR:
Urszula Bednarczyk
Katarzyna Lenkiewicz
Urszula Pawko

Partnerzy:

 • Fundacja Pozytywka
 • Kwiaciarnia Oxalis

Rezultaty:

 • wzmocnienie osoby i jej zdolności do samodzielnego pokonywania trudności życiowych
 • wzrost zainteresowania spotkaniami z innymi osobami; utrzymywanie kontaktów
 • zdolność prawidłowego pełnienia ról społecznych

Działania:

 1. Rekrutacja beneficjentów przez pracowników socjalnych na podstawie ustalonych kryteriów.
 2. Pozyskanie poczęstunku w postaci ciasta i kawy na spotkania dla beneficjentów.
 3. Zaproszenie osób chętnych do podjęcia współpracy w ramach projektu.
 4. Ewaluacja –podsumowanie efektów programu

Przewidziane efekty:
Współpraca pracownika socjalnego z klientem, zmierzająca do prawidłowego funkcjonowania w środowisku, poprzez przezwyciężenie problemów życiowych. Nabycie przez uczestnika projektu umiejętności (samodzielności i zaradności) wyjścia i otworzenia się na spotkania z innymi osobami z zamieszkiwanej dzielnicy. Motywowanie i mobilizowanie do podejmowania aktywnych form spędzania wolnego czasu.
Spotkania cykliczne dają możliwość wyrobienia nawyku wyjścia z domu.

Ewaluacja końcowa projektu

Dnia 23.10.2018r. w ramach kontynuacji zeszłorocznego projektu socjalnego odbyło się kolejne spotkanie przygotowane dla seniorów – mieszkańców Gorzowa Wlkp., dzielnicy Zawarcia i Zakanala.
W tym roku w realizacje projektu zaangażowała się po raz drugi Fundacja Pozytywka reprezentowana przez panią Urszulę Niemirowską. Dzięki uprzejmości pani Niemirowskiej nasze spotkanie odbyło się ponownie w siedzibie fundacji.
W ramach tegorocznego spotkania z seniorami oraz współpracy z Fundacją pojawił się pomysł warsztatów artystycznych w trakcie, których Seniorzy zostali zaangażowani do stworzenia stroików. W związku ze zbliżającym się Świętem Wszystkich Świętych podopieczni fundacji, udadzą się uporządkować groby oraz udekorują je zrobionymi przez Seniorów stroikami.
Na warsztaty została zaproszona właścicielka Kwiaciarni Oxalis pani Agnieszka Jeger, która udostępniła materiały oraz przeprowadziła, krótki kurs tworzenia stroików z uczestnikami projektu.
Seniorzy bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach, z zaangażowaniem słuchali, obserwowali a następnie sami tworzyli dekoracyjne stroiki. Podczas warsztatów panowała miła i ciepła atmosfera, seniorzy wspierali się w działaniu, chętnie pomagali sobie nawzajem.
W trakcie rozmów ustalono także kolejne spotkania z seniorami, które planowo mają odbyć się jeszcze w tym roku m.in. spotkanie z prawnikiem.
Warto także dodać, że przez cały czas trwania projektu jeden z podopiecznych GCPR-U, którego hobby jest fotografowanie, robił pamiątkowe zdjęcia.
W odczuciu pracowników socjalnych cele projektu zostały zrealizowane. Seniorzy także byli zadowoleni z możliwości spędzenia wspólnie czasu i to w tak ciekawej, artystycznej formie. Często mimo swojej niepełnosprawności chętnie brali udział w zajęciach oraz sami motywowali pozostałych uczestników do działania.
Uważamy, że dzięki cykliczności naszego projektu seniorzy w swoim gronie będą czuć się coraz swobodniej, a różnorodność planowanych spotkań będzie także zachęcała do udziału
w projekcie większą liczbę osób.

powrót