Projekt socjalny „Pomocna Łapa”

Edycja III

Opis projektu:

            Projekt skierowany w stronę dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z rodzin zarówno objętych wsparciem Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie, jak i tych poza wsparciem tut. Centrum. Funkcjonowanie rodzin zaburzone jest głównie z uwagi na problemy opiekuńczo-wychowawcze, często dzieci nie mają utrwalonych prawidłowych wzorców i zachowań, co często skutkuje niską samooceną, agresją czy zaburzonymi relacjami z otoczeniem i rówieśnikami.
Dzięki podjętej współpracy z OTOZ Animals Gorzów Wielkopolski oraz Schroniskiem „Azorki” w Gorzowie Wielkopolskim dzieci uzyskają cenną wiedzę na temat opieki i pomocy potrzebującym zwierzętom. Bliski kontakt ze zwierzęciem ułatwia nawiązywanie bliższych relacji z otoczeniem, szczególnie dzieciom wycofanym i nieśmiałym. Wspólna zabawa z psem wspomaga rozwój emocjonalny, uczy poszanowania „braci mniejszych”, odpowiedzialności i wrażliwości zarówno wobec zwierząt, jak i ludzi. Obecność psa kształtuje i wspiera pozytywne emocje, poprawia samopoczucie, jak i łagodzi stres. Dziecko ma się kim opiekować, czuje się za zwierzę odpowiedzialny, a to z kolei wpływa na jego poczucie wartości. Poprzez aktywne spędzanie czasu wolnego dzieci uczą się empatii i zrozumienia, uwrażliwiają się na krzywdę i cierpienie zwierząt. Uczestnicy projektu „Pomocna łapa” zdobędą bezcenną wiedzę, że pies to nie zabawka, wymaga opieki, miłości i poszanowania słabszego. W opiece nad zwierzętami musi wykazać się odpowiedzialnością oraz rozsądkiem.

Beneficjenci:

Projekt socjalny dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Miejsce realizacji:

 1. Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną – placówka wsparcia dziennego ul. Puszkina 1
 2. Przedszkole Miejskie nr 6 – ul. Drzymały 18

Termin Realizacji:

2020r.

Realizatorzy:

Starszy pracownik socjalny Zespołu Pracy Socjalnej nr 4 – Julia Bartnicka

Cel główny projektu:

Nauka empatii od małego poprzez aktywne spędzanie czasu wolnego.

Cele szczegółowe:

 • Wzmacnianie rozwoju emocjonalnego
 • Nawiązywanie relacji społecznych, poprawa komunikacji
 • Uwrażliwienie na krzywdę i cierpienie zwierząt
 • Nauka odpowiedzialności, pracowitości, opiekuńczości
 • Nauka opanowania emocji i ograniczania wybuchów agresji
 • Dostarczenie pozytywnych przeżyć
 • Spędzanie czasu wolnego na pomocy innym
 • Spędzanie czasu wolnego na świeżym powietrzu
 • Propagowanie idei wolontariatu

Działania projektu:

 • Utworzenie zespołu interdyscyplinarnego, opracowanie zasad i procedur działania,
 • Rekrutacja uczestników projektu w oparciu o ustalone kryteria,
 • Pozyskiwanie partnerów oraz sponsorów do realizacji projektu,
 • Nawiązanie współpracy z Panią Ewą Bandkowską, Dyrektorem Przedszkola Miejskiego nr 6 w Gorzowie Wielkopolskim,
 • Nawiązanie współpracy z Panią Beatą Wykrzykacz, Dyrektorem Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną,
 • Dalsza współpraca z OTOZ Animals Inspektorat w Gorzowie Wielkopolski, którzy poprowadzą spotkanie z uczestnikami projektu,
 • Dalsza współpraca ze schroniskiem „AZORKI” w Gorzowie Wielkopolskim, którzy opowiedzą o mieszkańcach schroniska, oprowadzą po obiekcie,przedstawią proces adopcyjny zwierząt,
 • Zorganizowanie zbiórki na rzecz Schroniska oraz OTOZ, wspólne przekazanie darów,
 • Uzyskanie pisemnej zgody rodziców na uczestnictwo dzieci w projekcie.

powrót