Poniżej prezentujemy Dobre praktyki dotyczące podejmowanych przez Zespół ds. pieczy zastepczej przedsięwzięć na rzecz osób i rodzin z systemu pieczy zastępczej. Dobre praktyki zostały także udostępnione na BIP Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.