Opis działania:

  • współpraca z Zespołem ds. Pieczy Zastępczej w zakresie rekrutacji rodzin zastępczych skonfliktowanych,
  • z rodzicami biologicznymi oraz wspierania tych rodzin w kierunku rozwiązywania sporów i ustalania kontaktów z dziećmi (rozmowy motywacyjne, nadzorowanie kontaktów),
  • warsztaty na temat rozwiązywania konfliktów prowadzone przez psychologa GCPR dla rodziców biologicznych,
  • mediacje rodzinne pomiędzy rodzicami biologicznymi i rodzinami zastępczymi,
  • zajęcia „Szkoły dla Rodziców” dla rodziców biologicznych.

Beneficjenci:
10 ojców lub matek biologicznych wraz ze spokrewnionymi rodzinami zastępczymi wychowującymi ich dzieci.

Cel główny:

  • rozwiązywanie konfliktów pomiędzy rodzicami biologicznymi, a spokrewnionymi rodzinami zastępczymi wychowującymi ich dzieci,
  • ułatwianie rodzicom biologicznym możliwości kontaktowania się z dziećmi przebywającymi w spokrewnionych rodzinach zastępczych,
  • podnoszenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców biologicznych

powrót