Opis działania:
I edycja projektu skierowana jest głównie do rodzin z dziećmi objętych wparciem asystenta rodziny Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie, założeniem jest cykliczność spotkań.

Cel główny:
podniesienie kompetencji opiekuńczo -wychowawczych, wzmocnienie więzi emocjonalnych dziecka z rodzicami oraz rodzeństwem, nabycie umiejętności społecznych w grupie rówieśniczej przez najmłodszych, podwyższenie wiedzy z zakresu prawidłowego wydatkowania świadczenia wychowawczego 500+. W ramach projektu zaplanowano realizację poniższych zajęć:
1. Szkoła dla rodziców
– zajęcia odbędą się w miesiącach – maj, czerwiec, lipiec 2018 r., przewidziano 10 spotkań.
prowadzący : Katarzyna Misian, Katarzyna Szymoniak – Młot
2.
„Kraina marzeń” – zajęcia z elementami arteterapii, bajkoterapii. Zajęcia relaksacyjne dla rodziców i dzieci.
– zajęcia odbędą się w miesiącu wrześniu 2018r., przewidziano 6 spotkań,
prowadzący: Emilia Waberska, Anna Maciejewska.
3. Zwiększenie świadomości rodziców/opiekunów, w zakresie prawidłowego wydatkowania świadczenia wychowawczego.
– zajęcia odbędą się w miesiącu październiku 2018 r.,
prowadzący : Katarzyna Szymoniak – Młot
4. „Kolorowy świat emocji”, zajęcia z elementami socjoterapii dla dzieci
– zajęcia odbędą się w miesiącach, listopad – grudzień 2018 r.,
prowadzący : Katarzyna Misian, Emilia Waberska.

 

Dnia 11.09.2018 r. odbyły się pierwsze zajęcia projektu socjalnego Akademia Mądrego Rodzica z cyklu „Kraina Marzeń”.

Zajęcia z elementami arteterapii, bajkoterapii. Zajęcia relaksacyjne dla rodziców i dzieci. Arteterapia pomaga uzewnętrznić emocje, pragnienia, doznania, myśli. Jest formą komunikacji z samym sobą i innymi ludźmi. W trakcie zajęć możliwa staje się zmiana sposobu odbioru otaczającej rzeczywistości. Dzięki niej osoba zaczyna nabierać dystansu w stosunku do własnych, niekiedy trudnych przeżyć, uczuć oraz doświadczeń.
Powyższe zajęcia kształtują i rozwijają inteligencję emocjonalną a szczególnie jej aspekty, jak identyfikowanie własnych stanów emocjonalnych oraz wyrażanie ich w społecznie akceptowany, nie raniący innych sposób.

Podczas warsztatów „Moje wakacyjne wspomnienia”, wykonano kolaże, kolorowe mozaiki (Mandale). W trakcie zajęć wykorzystano muzykę relaksacyjną.

  Dnia 18.09.2018 r. odbyły  kolejne zajęcia projektu socjalnego Akademia Mądrego Rodzica z cyklu „Kraina Marzeń”.
  Tym razem w ramach  zajęć zastosowano metodę bajkoterapii. Wykorzystanie bajki miało na celu zniwelowanie nieśmiałość u dzieci oraz uświadomienie, iż dzięki różnicom wszyscy jesteśmy wyjątkowi. Ponadto wykorzystano albumy ze zdjęciami ptaków wodnych oraz lądowych w celu wizualizacji różnorodności kolorystyki oraz kształtów zwierząt. Następnie dzieci oraz rodzice ozdabiali wybraną techniką plastyczną kontury ptaków. Podczas zajęć wykorzystano muzykę relaksacyjną z elementami odgłosów ptaków.

  Dnia 25.09.2018 r. odbyły się kolejne zajęcia projektu socjalnego Akademia Mądrego Rodzica z cyklu „Kraina Marzeń”.
  Zajęcia z elementami arteterapii, „Fantazyjny wazon” oraz muzykoterapii . Dzieci wraz z rodzicami przy wykorzystaniu różnorodnych metod plastycznych przyozdobiły szklane butelki, słoiki, technika dowolna. W tle rozbrzmiewała relaksacyjna muzyka, odgłosy natury.

  Dnia 02.10.2018 r. odbyły się kolejne zajęcia projektu socjalnego Akademia Mądrego Rodzica z cyklu „Kraina Marzeń”. Tematem zajęć było tworzenie rodzinnych opowiastek w formie komiksu. Każda z rodzin otrzymała fragment bajki której zakończenie musiała wymyślić samodzielnie oraz przedstawić za pomocą ilustracji.
  Następnie uczestnicy wykonali w grupach budowlę wierzy z papieru bez użycia kleju oraz taśmy. Ćwiczenie to miało na celu naukę współpracy okaz komunikacji pomiędzy uczestnikami.

   Dnia 09.10.2018 r. odbyły się kolejne zajęcia projektu socjalnego Akademia Mądrego Rodzica z cyklu „Kraina Marzeń”. Tematem zajęć było piękno podwodnego świata oraz własnoręczne wykonanie akwarium. Rodzice wraz z dziećmi wykorzystali różnorodne materiały w celu przedstawienia życia w głębinach mórz i oceanów. Podczas spotkania omówiono relacje między uczestnikami oraz zdrową rywalizację.

    

   powrót