Refundacja podatku VAT będzie wypłacana niezwłocznie po rozpatrzeniu wniosku, z chwilą otrzymania środków na ich wypłatę.

 

powrót