Dodatek elektryczny jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę mającym zniwelować rosnące ceny energii elektrycznej.

Zasady i tryb przyznawania i  wypłacania dodatku elektrycznego oraz  właściwość organów w tych sprawach reguluje ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127, 2243 ).

 

powrót