nagłówek 2.5

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pn. „Nowe Standardy w Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie” informujemy, że z dniem
12 kwietnia 2018 r. zmianie ulega sposób załatwiania spraw z zakresu pomocy społecznej.

Wnioski o pomoc należy składać w Punktach Obsługi i Informacji, znajdujących się w budynku przy ul. Jagiełły 7 (parter) i Drzymały 10 (pokój nr 14).
Pracownik socjalny dyżurujący w Punkcie udzieli Państwu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących uzyskania pomocy społecznej.

Po złożeniu wniosku o pomoc pracownik socjalny skontaktuje się z Państwem
w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania, niezbędnego do przyznania pomocy społecznej.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

powrót