Mieszkać bezpieczniej to II edycja projektu skierowanego do rodzin zagrożonych eksmisją.
W ramach projektu będą zorganizowane spotkania z przedstawicielami Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz Wydziału Spraw Społecznych. Celem projektu jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkaniowego rodzin zagrożonych eksmisją. Uczestnikom projektu zostaną przybliżone zagadnienia z zakresu przeciwdziałania zadłużeniom mieszkaniowym. Zostaną zapoznani z możliwościami odpracowania lub rozłożenia na raty zadłużenia oraz kiedy można ubiegać się o jego umorzenie. Poruszane będą także kwestie przyznawania dodatków mieszkaniowych i korzyści z tego wynikających oraz jakie kryteria trzeba spełnić by ubiegać się o lokal komunalny i socjalny  z zasobów gminy.
W ramach projektu wszyscy uczestnicy projektu będą mieli możliwość uzyskania porad indywidualnych w zakresie prawa mieszkaniowego.

Projekt realizowany przez Zespół Pracy Socjalnej nr 3 Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie.

Zespół Pracy Socjalnej nr 3 w związku
z realizacją projektu socjalnego
,,Mieszkam bezpiecznie” zaprasza klientów
do udziału w spotkaniu, które odbędzie się
w GCPR przy ul. Jagiełły 7 dnia
29 września 2017 r w sali nr 13 o godz. 11:00.

Celem projektu jest:

  • przedstawienie wiedzy z zakresu przepisów mieszkaniowych,
  • umocnienie rodziny/osoby i jej zdolności  do samodzielnego pokonywania trudności życiowych,
  • wypracowanie nawyków regulowania należności mieszkaniowych,
  • przeciwdziałanie eksmisjom.

W trakcie spotkania będzie możliwość indywidualnych konsultacji z przedstawicielami Administracji Domów Mieszkalnych, Spółdzielni Mieszkaniowej, Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta, prawnikiem.

Szczegółowych informacji udzielają: Łucja Kacprzak (tel. 519319556) i Katarzyna Obszańska (tel. 519319551)

W dniu  29 września w sali konferencyjnej budynku przy ul. Jagiełły 7  odbyło się spotkanie w ramach projektu socjalnego „Mieszkać bezpieczniej”. Jest to druga edycja projektu, którego celem jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkaniowego rodzin zagrożonych eksmisją. Realizatorem projektu są pracownicy socjalni ZPS3.
W ramach projektu osoby zainteresowane mogły spotkać się z przedstawicielami ZGM, Spółdzielni Mieszkaniowej oraz WSS. Podczas spotkania zostały przybliżone zagadnienia z zakresu przeciwdziałania zadłużeniom mieszkaniowym w aspektach: możliwości odpracowania lub rozłożenia zadłużenia na raty oraz w szczególnych przypadkach ubiegania się o umorzenie zadłużenia. Dodatkowo poruszone były kwestie przyznawania dodatków mieszkaniowych i korzyści z tego wynikających oraz zasady ubieganie się o lokale komunalne i socjalne z zasobów gminy.
Wszyscy zainteresowani mieli możliwość uzyskania porad indywidualnych w zakresie prawa mieszkaniowego.

powrót