Projekt ma na celu przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym wśród dzieci zamieszkałych w bloku socjalnym.
Od lutego do października 2017 r. dla dzieci z terenu budynku socjalnego przy ul. Złotego Smoka 6 prowadzone są zajęcia cykliczne mające na celu wykształcenie umiejętności współpracy w grupie rówieśniczej oraz stworzenie możliwości wzajemnego poznania i integracji grupy poprzez zabawę.
Zajęcia są dostosowywane do wieku dzieci, planowane są zabawy ruchowe z wykorzystaniem piłek, tunelu, hula-hop itp., gry planszowe oraz zajęcia manualno-plastyczne, ukierunkowane na kreatywność uczestników. Ponadto dzieci będą przyuczane do aktywnego uczestnictwa w opiece nad ogrodem społecznym, który został założony jesienią ubiegłego roku przez mieszkańców budynku.

Dnia 27.10.2017 roku w ramach projektu „Blokowisko” odbyły się zajęcia plastyczne dla dzieci i dorosłych mieszkających w budynku socjalnym przy Złotego Smoka. Zajęcia zainspirowane były nadchodzącym Halloween. Podczas zajęć dorośli wraz z dziećmi wycinali Halloween-ową dynię oraz wspólnie stworzyli „słoikowe lampiony”. Zajęcia zorganizowano zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci, ponieważ założeniem projektu jest stworzenie możliwości wzajemnego poznania oraz integracji różnych grup wiekowych poprzez zajęcia plastyczne i zabawę. Zajęcia prowadzone były przez pracownika socjalnego ZPS3 oraz asystenta rodziny.

Projekt realizowany przez Zespół Pracy Socjalnej nr 3 oraz Asystentów Rodziny Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie.

powrót