Edycja II

Opis projektu:

Projekt skierowany w stronę dzieci w wieku 7-11 lat z rodzin objętych wsparciem Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie. Funkcjonowanie rodzin zaburzone jest głównie z uwagi na problemy opiekuńczo-wychowawcze. Dzieci te nie mają utrwalonych prawidłowych wzorców i zachowań co często skutkuje niską samooceną, agresją czy zaburzonymi relacjami z otoczeniem i rówieśnikami.
Dzięki podjętej współpracy z OTOZ Animals Gorzów Wielkopolski oraz Schroniskiem „Azorki” Gorzowie Wielkopolskim dzieci uzyskają cenną wiedzę na temat opieki i pomocy potrzebującym zwierzętom. Bliski kontakt z psem ułatwia nawiązywanie bliższych relacji z otoczeniem, szczególnie dzieciom wycofanym i nieśmiałym. Wspólna zabawa z psem wspomaga rozwój emocjonalny, uczy poszanowania „braci mniejszych”, odpowiedzialności i wrażliwości zarówno wobec zwierząt, jak i ludzi. Obecność psa kształtuje i wspiera pozytywne emocje, poprawia samopoczucie, jak i łagodzi stres. Dziecko ma się kim opiekować, czuje się za zwierzę odpowiedzialny, a to z kolei wpływa na jego poczucie wartości. Poprzez aktywne spędzanie czasu wolnego dzieci uczą się empatii i zrozumienia, uwrażliwiają się na krzywdę i cierpienie zwierząt. Uczestnicy projektu „Pomocna łapa” zdobędą bezcenną wiedzę, że pies to nie zabawka, wymaga opieki, miłości i poszanowania słabszego. W opiece nad zwierzętami musi wykazać się odpowiedzialnością oraz rozsądkiem.

Beneficjenci:

Projekt socjalny dla dzieci w wieku 7-11 lat z rodzin objętych wsparciem Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie.

Miejsce i termin realizacji:

Miejsce:

 1. Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Jagiełły 7
 2. Schronisko „AZORKI” w Gorzowie Wielkopolskim ul. Fabryczna 97

Termin Realizacji:

2019r.

Realizatorzy:

Pracownik socjalny Zespołu Pracy Socjalnej nr 4 – Julia Bartnicka

Cel główny projektu:

Nauka empatii od małego poprzez aktywne spędzanie czasu wolnego.

Cele szczegółowe:

 • Wzmacnianie rozwoju emocjonalnego
 • Nawiązywanie relacji społecznych, poprawa komunikacji
 • Uwrażliwienie na krzywdę i cierpienie zwierząt
 • Nauka odpowiedzialności, pracowitości, opiekuńczości
 • Nauka opanowania emocji i ograniczania wybuchów agresji
 • Dostarczenie pozytywnych przeżyć
 • Spędzanie czasu wolnego na pomocy innym
 • Spędzanie czasu wolnego na świeżym powietrzu
 • Propagowanie idei wolontariatu

Działania projektu:

 • Utworzenie zespołu interdyscyplinarnego, opracowanie zasad i procedur działania
 • Rekrutacja uczestników projektu w oparciu o ustalone kryteria
 • Pozyskiwanie partnerów oraz sponsorów do realizacji projektu
 • Nawiązanie współpracy z OTOZ Animals Inspektorat w Gorzowie Wielkopolski, którzy poprowadzą spotkanie z uczestnikami projektu
 • Nawiązanie współpracy ze schroniskiem „AZORKI” w Gorzowie Wielkopolskim, którzy opowiedzą o mieszkańcach schroniska, oprowadzą po obiekcie, przedstawią proces adopcyjny zwierząt
 • Zorganizowanie wspólnego spaceru z psami ze schroniska „AZORKI” (w porozumieniu z kierownikiem schroniska)
 • Organizacja bazy lokalowej, w której odbywać się będzie projekt
 • Zorganizowanie wykładu z uczestnikami projektu (sala, wykładowca, poczęstunek)
 • Zorganizowanie warsztatów plastycznych z dziećmi (sala wykładowa, materiały plastyczne)
 • Zorganizowanie zbiórki na rzecz Schroniska oraz OTOZ, wspólne przekazanie darów
 • Uzyskanie pisemnej zgody rodziców na uczestnictwo dzieci w projekcie

powrót