III edycja projektu ma na celu zadbanie o podtrzymywanie i poszanowanie więzi emocjonalnych dziecka z rodzicami, rodzeństwem i innymi osobami, ważnymi dla dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.
Projekt jest realizowany cyklicznie od 2015 roku, a jego głównym założeniem jest odbudowanie relacji rodziców biologicznych z dziećmi objętymi zastępczymi formami opieki, nawiązanie i umocnienie kontaktów oraz wzrost integracji rodziny naturalnej poprzez zwiększenie zaangażowania i poczucia odpowiedzialności rodziców za życie dziecka nie będącego pod ich bezpośrednią opieką.

          W dniu 06.09.2017 r. odbyło się kolejne z cyklu spotkań projektu socjalnego „Z mamą i tatą razem spędzać czas”. Celem głównym projektu jest dbanie o podtrzymywanie i poszanowanie więzi emocjonalnych dziecka z rodzicami, rodzeństwem i innymi osobami ważnymi dla dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej. W tegorocznej edycji projekt został poszerzony o obszar działań przeciwdziałającym konfliktom rodzinnym i sąsiedzki, a do udziału w projekcie zaproszono nie tylko rodziny biologiczne i zastępcze, ale także zagrożone odebraniem dziecka z uwagi na niskie kompetencje opiekuńczo-wychowawcze. . Projekt socjalny „Z mamą i tatą wspólnie spędzam czas” jest realizowany przez pracownika socjalnego Renatę Dzikowską oraz asystentów rodziny Emilię Waberską i Katarzynę Misian.
Pierwsze spotkanie – organizacyjne – miało miejsce 23.08.2017 r. Zaprezentowano wówczas założenia tegorocznej edycji projektu, a uczestnicy mieli możliwość przedstawienia swoich uwag podczas luźniej rozmowy ze specjalistami. W dniu 6 września odbyły się zajęcia plastyczne w oparciu o technikę arteterapii.
Arteterapia pomaga uzewnętrznić emocje, pragnienia, dążenia, myśli. Jest formą komunikacji z samym sobą i z innymi ludźmi. W trakcie zajęć możliwa staje się zmiana sposobu odbioru otaczającej rzeczywistości. Dzięki niej osoba zaczyna nabierać dystansu w stosunku do własnych, niekiedy trudnych przeżyć, uczuć i doświadczeń. Dzięki arteterapii można kształtować i rozwijać inteligencję emocjonalną a szczególnie takie jej aspekty, jak identyfikowanie własnych stanów emocjonalnych oraz wyrażanie ich w społecznie akceptowany, nieraniących innych sposób. Ponadto wzmacnia przekonanie, iż można bez poczucia winy i lęku przed karą przyznać się do przeżywania cierpienia, buntu i wielu innych negatywnych emocji. Podczas zajęć z zakresu arteterapii wykorzystano technikę rysunku „Lustro moich dobrych cech”, dzięki różnorodnym technikom plastycznym stworzono „Mapę życzeń”. Ponadto wykonano zajęcia relaksacyjne z wykorzystaniem muzykoterapii , w trakcie której uczestnicy mieli możliwość wykonania mandali.
Kolejne zajęcia z elementami arteterapii odbędą się 13.09.2017 r. i 19.09.2017 r., plan zajęć zakłada dalszą pracę dla osób potrzebujących odstresowania od codziennych problemów i trosk za pomocą wszelakich form plastycznych. W następnej kolejności z rodzinami będzie współpracował mediator.

Projekt realizowany przez Zespół Pracy Socjalnej nr 3 Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie.

Dnia 13.09.2017 w ramach projektu socjalnego odbyły się kolejne zajęcia z uczestniczkami projektu. Ich celem była refleksja nad życiem i możliwościami wpływania na swój los; podczas zajęć zostały wykonane testy „czterech kolorów”, a całość zajęć odbywała się przy dźwiękach muzyki relaksacyjnej.

powrót