Osoba fizyczna

turnus rehabilitacyjny
ikonka_pdf Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym OZPS za 2020 rokWniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny + klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
ikonka_pdfInformacja o wyborze turnusu rehabilitacyjnego ikonka_pdf Oświadczenie opiekuna osoby niepełnosprawnej uczestniczącego w turnusie rehabilitacyjnym
ikonka_pdf Oświadczenie Wnioskodawcy uczestniczącego w turnusie rehabilitacyjnym

 

bariery architektoniczne
ikonka_pdf Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych ikonka_pdf Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

sprzęt rehabilitacyjny
ikonka_pdfWniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny OZPS za 2020 rok Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb PFRON-dofinansowanie osobie niepełnosprawnej do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
ikonka_pdf Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

bariery techniczne
ikonka_pdfWniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych ikonka_pdf Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

bariery w komunikowaniu się
ikonka_pdf Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych ikonka_pdf Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
ikonka_pdf Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ikonka_pdf Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

tłumacz języka migowego/tłumacz przewodnik
ikonka_pdf Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych usług tłumacza języka migowego/tłumacza przewodnika

ikonka_pdf Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Podmiot

ikonka_pdf Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

ikonka_pdf Wniosek o dofinansowanie że środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki