• Ustawa o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1712).
  • Ustawa z dnia 16 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 r. poz. 2000).

powrót