Osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członkowie ich rodzin stanowią kategorię klientów, do których adresowany jest szczególny zakres usług i pomocy świadczonej w celu złagodzenia skutków przestępstwa.

Także na terenie naszego województwa funkcjonują podmioty, które świadczą takim osobom bezpłatną pomoc specjalistyczną ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, m. in. poprzez:

  1. Organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;
  2. Pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;
  3. Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, niezbędnych w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa;
  4. Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia oraz okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny;
  5. Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;
  6. Pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych, kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.

Na dzień dzisiejszy na terenie województwa lubuskiego pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i ich rodzin jest świadczona przez następujące organizacje pozarządowe dofinansowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości:

  • Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp.,
  • Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA w Zielonej Górze
  • Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny „Żar” w Żarach.

 

ikonka_pdf Wykaz i oferta podmiotów udzielających pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

powrót