W dniu 13.03.2024 r. w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się spotkanie dla grupy 60 osadzonych skazanych za czyn z art. 209 kk.

W spotkaniu tym wzięli udział pracownicy Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie:  Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Dodatków Pani Magdalena Michałowska oraz starszy inspektor działu Pani Justyna Gabryniewska.
W spotkaniu uczestniczyli także: komornik sądowy, sędzia rodzinny, kuratorzy oraz przedstawiciele służby więziennej.

Głównym celem spotkania było dostarczenie wiedzy i umiejętności oraz skłonienie osadzonych do zmiany wcześniejszych przekonań i zachowań, które doprowadziły ostatecznie do ich prawomocnego skazania. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem Działu oraz z działaniami podejmowanymi wobec dłużników alimentacyjnych, co może ułatwić im – po opuszczeniu zakładu karnego – rozpoczęcie aktywności w zakresie obsługi swoich zobowiązań alimentacyjnych.

 

  • Post published:15 marca 2024