W Domu Dziennego Pobytu również świętowaliśmy ten dzień. Uczestnicy ośrodka wsparcia mogli bezpłatnie przebadać słuch. Dzięki uprzejmości Audika był audiobus, gdzie uczestnicy sprawdzili swój ubytek słuchu oraz uzyskali przydatne informacje na temat słuchu.

  • Post published:5 marca 2024