Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji:

  • rodziny zastępczej niezawodowej,
  • zawodowej, w tym zawodowej pełniącej funkcje pogotowia rodzinnego i zawodowej specjalistycznej,
  • rodzinnego domu dziecka.

 Oferujemy:

  • zatrudnienie (w przypadku rodzin zastępczych zawodowych),
  • wsparcie finansowe na utrzymanie powierzonego dziecka,
  • stałą pomoc i wsparcie w zakresie opieki i wychowania oraz bezpłatne szkolenia podnoszące kompetencje opiekuńczo-wychowawcze.

Kandydatom na rodziców zastępczych jest oferowane bezpłatne szkolenie, które odbywa się w siedzibie tut. Centrum – najbliższe szkolenie rozpocznie się w miesiącu kwietniu 2024 roku.

Szkolenie to ma pomóc kandydatom na rodziców zastępczych ugruntować wiedzę i zdobyć stosowne umiejętności potrzebne w opiece i wychowaniu dzieci pozbawionych opieki rodziny własnej oraz podjąć ostateczną decyzję wspólnie ze specjalistami o utworzeniu rodziny zastępczej.

Zapraszamy do kontaktu pod numerami telefonu tel. 506 355 132, 516 499 633.

  • Post published:28 lutego 2024