Seniorzy z naszego domu też w tym roku mieli Ferie zimowe. Dzieci i młodzież z pieczy zastępczej uczestniczyły w zajęciach kreatywnych w Domu Dziennego Pobytu, podczas których zostały przełamane bariery międzypokoleniowe.

„Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie, ryzykowanie, łamanie zasad, popełnianie błędów i dobra zabawa”. – Mary Lou Cook

  • Post published:27 lutego 2024