Wzorem lat ubiegłych, czas nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia to przygotowanie paczek świątecznych dla dzieci z rodzin objętych pomocą. W tym roku Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie przygotowało paczki świąteczne dla 70 dzieci. Dnia 19 grudnia 2023r. w siedzibie Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Jagiełły 7 rodziny mogły odebrać paczki żywnościowe.

Rodziny z dziećmi objęte pomocą społeczną otrzymały świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych na okres świąteczny. Pomoc dotyczy wszystkich dzieci korzystających z posiłku w szkole w ramach wieloletniego programu wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023. Pomoc w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ustawy o pomocy społecznej oraz Uchwale Nr III/27/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” (Dz.U.W.L z dnia 3 stycznia 2019r. poz.24), zmienionej uchwałą nr LIX/1046/2023 z dnia 25 stycznia 2023r. Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego (Dz.U. 2023 poz. 334).

  • Post published:20 grudnia 2023