W dniu 15.12.2023 odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu socjalnego „Senior w sieci”. Podczas pierwszego spotkania (w listopadzie br.) uczestnicy zostali zapoznani z celami projektu, określone zostały poziomy dotychczasowych umiejętności w zakresie korzystania z Internetu oraz wyznaczono zakres zajęć warsztatowych.

Podczas warsztatów seniorzy mieli możliwość przećwiczyć obsługę urządzeń elektronicznych. Pracownicy socjalni pokazali uczestnikom jak funkcjonują strony internetowe i jak, z wykorzystaniem Internetu można realizować swoje pasje i zainteresowania. Ponadto przekazano seniorom wiedzę na temat cyberprzestępczości i sposobów ustrzeżenia się przed oszustami.

  • Post published:19 grudnia 2023