Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego przypomina, iż

wypłata stypendium szkolnego nastąpi po przedstawieniu faktur lub rachunków wystawionych imiennie na wnioskodawcę lub ucznia oraz innych dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów związanych z pobieraniem nauki w roku szkolnym 2023/2024 –

Faktury należy dostarczyć w terminie do 30.11.2023 r.

w siedzibie Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie,
Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
przy ul. Teatralnej 26 (pok. nr 2).

  • Post published:22 listopada 2023