Dnia 17 października 2023 r. rozpoczęła się kolejna edycja warsztatów z zakresu uzależnień od alkoholu, narkotyków oraz Internetu, w których  biorą udział dzieci i młodzież z pieczy zastępczej w wieku 13 – 16 lat. Spotkania  poprowadzą terapeuci ds. uzależnień – Pani Ewa Mrozowicz oraz Pan Łukasz Krzeszowski. Warsztaty profilaktyczne mają na celu uświadomienie ryzyka oraz szkodliwości związanej ze stosowaniem środków psychoaktywnych i uzależnieniem od Internetu. Zajęcia kompleksowo łączą wiedzę teoretyczną z działaniami praktycznymi, które stymulują prawidłowy rozwój oraz wpływają na postrzeganie rzeczywistości przez uczniów. Ponadto zajęcia podnoszą świadomość dotyczącą szkodliwości używek oraz ich wielopłaszczyznowego wpływu na człowieka (uzależnienie fizyczne, psychiczne i społeczne). Zajęcia skonstruowane będą w taki sposób by dzieci bez skrępowania mogły prowadzić dyskusję i zadawać nurtujące ich pytania dotyczące tematyki uzależnień oraz umożliwią skonfrontowanie własnych umiejętności z wiedzą zaczerpniętą  na spotkaniach.

  • Post published:19 października 2023