Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie, Zespół ds. pieczy zastępczej po raz kolejny dzięki współpracy z Oddziałem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Gorzowie Wielkopolskim otrzymało od w/w organizacji plecaki dla dzieci z rodzin zastępczych.
W każdym z plecaków znalazła się wyprawka szkolna – między innymi podstawowe przybory do pisania, malowania, artykuły piśmiennicze.  Wszystko co zostało ofiarowane przez PCK zostało przekazane przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej bezpośrednio dla podopiecznych.

Ogromnie dziękujemy za okazane wsparcie.

  • Post published:4 września 2023