W związku z ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 535), która weszła w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia tj. z dniem 22 czerwca 2023 roku, koniecznym jest powołanie nowego składu Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zgodnie z art.9a ust. 3-5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej w skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele sześciu podmiotów, w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Powołanie nowego składu Zespołu Interdyscyplinarnego wymaga wyłonienia przedstawiciela również spośród organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Spośród zgłoszonych kandydatów zostaną powołani nowi członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego.

 

OZPS za 2020 rokInformacja Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dn. 25.07.2023 r. w sprawie możliwości zgłaszania przedstawicieli na członków Zespołu Interdyscyplinarnego

OZPS za 2020 rok Karta zgłoszenia

OZPS za 2020 rokOświadczenie

  • Post published:25 lipca 2023