Orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, których okres ważności upłynie 6 sierpnia 2023 r. lub później, nie będą podlegać przedłużeniu i tym samym nie będą już przedłużane żadne świadczenia przyznane w oparciu o takie orzeczenia.

Jeśli więc pobierasz świadczenia zależne od posiadania orzeczenia o niepełnosprawności (np. zasiłek pielęgnacyjny czy świadczenie pielęgnacyjne) i twoje orzeczenie o niepełnosprawności utraci ważność po 5 sierpnia 2023 r. w calu dalszej wypłaty świadczeń konieczne będzie złożenie wniosku wraz z nowym orzeczeniem o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności.

Wnioski można:

  • złożyć w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego ul. Teatralna 26, pok. 2,
  • przesłać pocztą na adres Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzenie ul. Walczaka 42, 66-400 Gorzów Wielkopolski,
  • lub złożyć elektronicznie: empatia.mrips.gov.pl

 

  • Post published:17 lipca 2023