Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowało kampanię społeczną na rzecz rodzicielstwa zastępczego w społeczności lokalnej pn. „Wsłuchaj się w rodzinę”.
Głównym celem jest budowa pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych i pozyskania nowych kandydatów do pełnienia tej roli. W ramach akcji, we współpracy z dziennikarką Radia Plus; Panią Agnieszką Moskaluk nagrywane są podcasty opowiadające historie rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

(Nie)zastąpione rodzicielstwo – podcast

Rozmowy będą dotyczyć różnorodnych tematów życia codziennego rodziny zastępczej np. motywy wpływające na chęć bycia rodziną zastępczą, a także pozytywne i negatywne doświadczenia.
Przybliżenie idei rodzinnej pieczy zastępczej ma na celu pokazanie codzienności rodzin zastępczych oraz pokazanie pozytywnego obrazu rodzicielstwa zastępczego.
Pracownicy GCPR chcą zobrazować rodzicielstwo zastępcze jako źródło radości i satysfakcji, a także wyrazić uznanie dla codziennej pracy rodziców zastępczych.

  • Post published:31 maja 2023