W dniu 21 listopada 2022 r w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie w ramach obchodów Dnia Pracownika Socjalnego pracownicy Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie – Pani Monika Sułkowska i Pani Katarzyna Obszańska odbiorą nagrodę za udział w ogólnopolskim konkursie „Projekt socjalny dla rodziny – środowiskowe formy wsparcia rodziny”, organizowany w ramach projektu „Nowe specjalności specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny odpowiedzią na nowe wyzwania”.

Nagrodzony został projekt „Bliżej siebie – Razem łatwiej” napisany i zrealizowany w tut. Centrum w 2019 roku.

Projekt socjalny pn. „Bliżej siebie – Razem łatwiej” skierowany był do rodzin borykających się z problemem nadmiernego obciążenia i wycofania społecznego, wynikającego z choroby otępiennej jednego z członków rodziny. Projekt skierowany został głównie do osób sprawujących opiekę nad osobą chorą, zakładając, iż wsparcie opiekunów pozwoli na wzmocnienie całej rodziny w jej drodze do odzyskania poczucia własnej wartości i funkcjonowania społecznego. Projekt miał charakter edukacyjno-relaksacyjno-integracyjny i obejmował cykl spotkań ze specjalistami oraz jedno spotkanie integracyjne. Spotkania miały formę zajęć warsztatowych.

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

 

  • Post published:21 listopada 2022