W dniu 09 czerwca 2022 r. odbyły się ostatnie zajęcia z zakresu Socjoterapii dla dzieci z rodzin zastępczych; organizowane przesz pracowników Zespołu ds. pieczy zastępczej.

Dzieci uczestniczące w zajęciach są bardzo zadowolone z zajęć – chętnie dzieliły się wrażeniami i emocjami, które im towarzyszyły.

Na zakończenie zajęć w ramach podziękowania za zaangażowanie i aktywną pracę uczestnicy otrzymali od prowadzących dyplomy i drobne upominki ufundowane przez Pocztę Polską.

Planowana jest kontynuacja zajęć w III kwartale 2022 r.

  • Post published:10 czerwca 2022