W 2021 roku z tej okazji, w dniu 28 maja 2021 r. przedstawiciele Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie z ramienia pieczy zastępczej wraz z Zastępcą Dyrektora GCPR odwiedzili rodziny zastępcze funkcjonujące na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Oprócz życzeń na ręce rodzin zastępczych przekazane zostały bukiety kwiatów. Nie wszystkie rodziny zastępcze udało się odwiedzić osobiście, dlatego też do pozostałych zostały wysłane życzenia od Dyrekcji Gorzowskiego Centrum za pomocą poczty elektronicznej.

  • Post published:28 maja 2021