Pomimo sytuacji wynikającej z pandemii- jak co roku trwa akcja koordynowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości, której celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem związane są z ustanowieniem 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. W całym kraju przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, policji, pomocy społecznej i innych instytucji udzielają bezpłatnych informacji pokrzywdzonym o przysługujących im uprawnieniach. Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie również w tym roku włączyło się w działania. W ramach współpracy zorganizowano dyżury eksperckie. Celem działań prowadzonych w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem jest informowanie społeczeństwa o uprawnieniach, jakie przysługują osobom pokrzywdzonym, a także o podmiotach, które mogą im udzielić pomocy i wsparcia.

W czwartek 25 lutego Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie oraz Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim pełnili dyżur w siedzibie Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Wszyscy zainteresowani prawami ofiar przestępstw mogli skorzystać z konsultacji w godzinach 10.00-13.00 z zakresu problemu przemocy w rodzinie. Dyżur pełnili: Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (GCPR) oraz koordynator ds. procedury „Niebieskiej Karty” KMP. Obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc.

  • Post published:26 lutego 2021