Policja czuwa nad bezpieczeństwem Seniorów.

Po raz kolejny funkcjonariusze Miejskiej Komendy Policji odwiedzili Dom Dziennego Pobytu. Policjanci pouczyli Seniorów, jak bezpiecznie zachować się jako pieszy na drodze i rozdali odblaski.

  • Post published:29 stycznia 2020