W ramach cyklicznego projektu „Akademia mądrego rodzica” realizowanego przez sekcje ds. asysty rodzinnej zakończyły się warsztaty „Szkoła dla Rodziców”.

Odbyło się 10 spotkań, których głównym celem było pozyskanie przez rodziców umiejętności niezbędnych do utrzymania dobrych kontaktów i relacji z dzieckiem, a w szczególności jak radzić sobie  z zachowaniami problemowymi dzieci i młodzieży, jak budować poprawne relacje rodzic – dziecko, jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty na linii rodzic – dziecko, jak rozwiązywać konflikty na tle rywalizacyjnym między rodzeństwem oraz jak modelować nieodpowiednie zachowania dziecka, rozpoznawać jego problemy w szkole oraz budować i podtrzymywać pozytywne postawy rodzicielskie. Warsztaty ukończyło ośmiu uczestników.

  • Post published:2 lipca 2019