W dniu 19.10.2017 r. w Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Walczaka 42 odbyło się spotkanie z przedstawicielami podmiotów działających na rzecz osób bezdomnych na terenie Gorzowa Wlkp.

W GCPR za bezpieczeństwo osób bezdomnych odpowiedzialni są pracownicy Sekcji ds. bezdomności w skład której wchodzą 3 pracowników socjalnych oraz specjalista ds. uzależnień.
Do najważniejszych zadań zespołu należy m.in. kierowanie do ogrzewalni/noclegowni/ schroniska, stała współpraca z podmiotami udzielającymi pomocy osobom bezdomnym oraz wdrażanie indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności.
Sytuacje osób bezdomnych korzystających ze wsparcia tut. Centrum są na bieżąco monitorowane przez pracowników socjalnych Sekcji ds. bezdomności. W ramach pracy socjalnej pracownicy Sekcji prowadzą patrole w miejscach przebywania osób bezdomnych. Starają się zachęcać osoby bezdomne do skorzystania z pomocy oraz motywować je do zmiany obecnego tryby życia.
Obecnie na terenie Gorzowa Wlkp. funkcjonuje ok. 200 osób bezdomnych. W okresie jesienno-zimowym z pomocy placówek udzielających schronienia skorzysta ok. 130-140 osób bezdomnych.

  • Post published:23 października 2017