W dniu 3 lipca 2017r. Dyrektor Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie wzięła udział w konferencji regionalnej w ramach Konsultacji+ w ramach programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Za życiem”.

Głównym celem projektu jest przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych, mających na celu wypracowanie najlepszych praktyk i wprowadzenie ich, jako zmian do ustaw związanych z realizacją Programu „Za życiem”.

Konsultacje skierowane są zarówno do przedstawicieli organizacji zajmujących się kwestiami wychowawczymi, socjalnymi, niepełnosprawnością, jak też do wszystkich zainteresowanych.

W spotkaniu udział wzięli m.in. p.o. Prezesa Zarządu PFRON Dorota Habich, Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w MRPiPS Mirosław Przewoźnik.

W podczas konferencji odbyły się trzy warsztaty dotyczące:

  •  WTZ – diagnoza i kierunki zmian,
  • wsparcie dla osób z autyzmem,
  • skoordynowana opieka medyczna nad kobietą w ciąży i wczesne wspomaganie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, rola asystenta rodziny.
  • Post published:6 lipca 2017