logo 2 krzesła

W siedzibie Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Jagiełły 7 będą odbywać się zajęcia związane z programem korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
W związku z powyższym Ośrodek Rozwoju i Psychoterapii „Dwa Krzesła” informuje o rozpoczęciu naboru kandydatów.

Program jest skierowany do osób dorosłych, które w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie zostały zobowiązane przez Sąd do uczestnictwa w programie, osób stosujących przemoc, które uczestniczą w terapii uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej – w tym przypadku programy korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii, innych , w których uczestnictwo osoby stosującej przemoc, wynika z jej osobistej decyzji podejmowanej w związku z jej kontaktem z różnymi instytucjami.
Zajęcia odbywać  się będą dwa razy w  tygodniu, czas trwania jednej sesji wynosi pięć godzin dydaktycznych, przerwy pomiędzy poszczególnymi zajęciami nie będą dłuższe niż tydzień. Łączna ilość zajęć w grupie wynosi 60 godzin. Przewidujemy również konsultacje indywidualne. Spotkania indywidualne oraz grupowe będą się odbywały w Zespole Pracy Socjalnej przy ulicy Jagieły 7 w Gorzowie Wlkp.
Program będzie obejmował oddziaływania psychologiczne, edukacyjne i resocjalizacyjne, ukierunkowane na taką zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc, która zmniejszy zagrożenie stosowania przez nich przemocy w rodzinie. Programem planujemy  objąć 16 osób.

Uczestnictwo w programie jest bezpłatne.

Grupa będzie miała charakter zamknięty i rozpoczyna się  16 sierpnia 2017 roku.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny: 508816501 lub 695289357 .

  • Post published:25 kwietnia 2017